prot. Kim Nyikolaj

prot. Nyikolaj Kim ortodox lelkész

1960-ban született Szentpéterváron (az egykori Leningrádban), csecsemőként megkeresztelték a Szent Miklós-templomban a szentpétervári Bolsheokhtinsky temetőben. 1977-ben fizika-matematika szakon érettségizett, majd a lendvai Politechnikai Intézet fizika-mechanika szakára került. 1988-ban feleségül vette Olga Stratovát. 1989-től plébános, majd ministráns és felolvasó volt a Szentpétervár melletti Carskoje Selo Szent Szofia székesegyházában.
1992. január 29-én kapta meg Nyikolaj Gurjanov főpap (Zalit szigetéről származó vén) áldását a papi hivatás elfogadására. 1992. január 29-én kapta meg Nyikolaj Gurjanov főpap (Zalit szigetéről származó véne Kolpino városába, az Úr Mennybemenetele templomba küldték személyzeti papi szolgálatra.
Belépett a Szentpétervári Teológiai Szemináriumba, ahol 1997-ben diplomázott. Ugyanebben az évben felvételt nyert a Szentpétervári Teológiai Akadémiára. Az Akadémián 2001-ben a teológia kandidátusa címet szerezte meg.
A magyarországi kerület adminisztrátora, Teofán berlini és németországi érsek 1999. december 26-án kelt rendeletével felvételt nyert a budapesti Radonyezsi Szent Szergij templomba másodpappá. 2001 januárjában Kirill metropolita, az Összorosz Ortodox Egyház Osztályának vezetőjének utasítására felvették a Magyar Egyházmegye papságába. 2003. szeptember 5-én Hilarion bécsi és ausztriai püspök rendeletével kinevezték az Irem városában lévő Szent Mártír Csaarita Alexandra templom-emlékmű rektorává.
Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa 2010. március 5-i határozatával a magyar egyházmegyéből áthelyezték a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának elnöke, Őeminenciája Hilarion volokolamszki metropolita megbízásából. A Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának tanácsadója, az Orosz Állami Szociális Egyetem docense, az Orosz Állami Szociális Egyetem Teodorov Istenszülő ikonjának tiszteletére emelt templom rektora. A Szent Cirillről és Metódról elnevezett egyházi posztgraduális iskola és doktori iskola doktorandusza (2010-2012). Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa 2012. október 4-i határozatával áthelyezték a Magyar Egyházmegye papságába. A Magyar Egyházmegye uralkodó hierarchája, Márk Jegorjevszkij érsek 2012. december 26-i rendeletével kinevezték a hévízi “Életadó forrás” Istenanya ikonja tiszteletére készült plébánia plébánosává.
A teológia doktora, “Az orosz ortodoxia jelensége magyar földön” című disszertációjának védésére 2021. június 8-án került sor a Presovi Egyetem Ortodox Teológiai Karán.

Egyházi kitüntetései: a kamilavka viselésének joga – 1995-ben, a mellkereszt viselésének joga – 2001-ben, a Radonyezsi Szent Szergej III. rendfokozat – 2004-ben, protoierej rangra emelték 2007-ben, a epigonation viselésének joga 2013-ban, patriarchális oklevél és emlékjel Radonyezsi Szent Szergej 700. évfordulója alkalmából – 2014-ben, a Szarovi Szent Szerafim III. rendi fokozat – 2017-ben, a Moszkvai Dániel herceg III. rendi fokozat – 2020-ban.