Hilarion metropolita névnapja

Hilarion budapesti és magyarországi metropolita június 19-én (amely a Julián-naptár szerinti június 6-ára esik) ünnepli védőszentjének, Új Szent Hilarionnak, a konstantinápolyi Dalmatus kolostor apátjának (+845) ünnepét. Ebből az alkalomból a főpásztor szent liturgiát végzett a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban, prot. Nyikolaj Kim, prot. Tatárka Kirill, Dimitrij Kornyilov pap és Szvjatoszláv Buláh pap, illetve Vjacseszláv Li diakónus segédletével, a főpapi kórus énekes szolgálata mellett, amelyet Georgij Szurkov vezetett. 

Az ünnepélyes istentiszteletet követően az egyházmegye papsága nevében Tatárka Kirill protoierej köszöntötte az ünnepeltet. Beszédében Hilarion metropolita felevenítette életének azt a szakaszát, amikor 36 évvel ezelőtt, 1987-ben a szerzetesi fogadalom letételére készült a vilniusi Szentlélek kolostorban. Az emlékezés alkalmat adott arra, hogy a metropolita felvázolja Új Szent Hilarion, az ikontisztelet jeles képviselője életútjának és lelki küzdelmének állomásait, illetve megossza a jelenlévőkkel saját szerzetesi életének tapasztalatait.
Az istentisztelet végén éltetés hangzott el, majd a hívek személyesen köszönthették főpásztorukat, egyházmegyénk szeretett és tisztelt vezetőjét.