A magyar miniszterelnökhelyettes látogatása a Nagyboldogasszony székesegyházban

2023. április 29-én, szombaton, Dr. Semjén Zsolt, a magyar kormány miniszterelnök-helyettese, a Magyarországi Kereszténydemokrata Néppárt elnöke felkereste a budapesti Nagyboldogasszony templomot, a Magyar Ortodox Egyházmegye székesegyházát. A magasrangú vendéget az egyházmegye kormányzó főpapja, Hilarion budapesti és magyarországi metropolita fogadta.  Főpásztorunk kifejezte háláját a magyar kormánynak a székesegyház felújításához nyújtott segítségért, amelynek befejeztével a templom visszanyerte eredeti…

tovább

Ferenc római pápa magyarországi látogatása alkalmával találkozott Hilarion budapesti és magyarországi metropolitával

2023. április 29-én Ferenc római pápa magyarországi főpásztori látogatása alkalmával találkozott Hilarion budapesti és magyarországi metropolitával. A találkozó helyszíne a budapesti apostoli nunciatúra volt. A megbeszélésen részt vett Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek, a Szentszék apostoli nunciusa. A beszélgetés során Hilarion metropolita ismertette Ferenc pápával a Moszkvai Patriarkátushoz tartozó Magyar Ortodox Egyházmegye életét, társadalmi és…

tovább

Húsvéti fogadás az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségén

2023. április 18-án, a Fényes Hét keddjén Hilarionmetropolita, Sztanyiszlavov E. A., az Oroszországi Föderáció magyarországi nagykövetének a meghívására részt vett a hagyományos húsvéti fogadáson a nagykövet rezidenciáján. Az ünnepi alkalmon a Nagyar Ortodox Egyházmegye papjai, diakónusai is jelen voltak a nagykövetség diplomáciai testületének társaságában. 

tovább

Hilarion Budapesti és Magyarországi metropolita HÚSVÉTI ÜZENETE az Orosz Ortodox Egyház Magyarországi Egyházmegye papságához és lelki nyájához

Az Úrban szeretett tisztelendő atyák, kedves testvérek! KRISZTUS FELTÁMADT! Eden a kiválasztott és szent napon ezt a győzelmi kiáltást intézzük minden testvérünkhöz, közeliekhez és távoliakhoz, barátainkhoz és ellenségeinkhez. Mert a Feltámadás fénye beragyogta az egész világot, Krisztus legyőzte a halált, lerombolta a pokol kapuit, megnyitotta az utat az Isten és az Atya Országába mindazok számára,…

tovább

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2023. év április hónapjára

Szentéletű Egyiptomi Mária. Hitvalló Szent Makariosz, Csodatévő, pelekétéi apát (840). Szardeszi Szent Meliton (190). (Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.) Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke. Szentéletű Titusz apát, Csodatevő. Szent Amphianosz és Aidesziosz vértanúk (306). Alexandriai Szent Polikárp vértanú. Szent Nizier lyoni püspök (573). Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29;…

tovább