Márk budapesti metropolita, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója üzenete az egyházmegye papságához és híveihez

Az Úrban szeretett Atyák és Testvérek! Fájdalmas szívvel halljuk az utóbbi napok híreit az ukrajnai eseményekről. Az egyszerű emberek balsorsa, bánata mély együttérzést szül, és természetes vágyat minden keresztény számára, hogy materiális és imádságos segítségére siessen testvéreinek. Mint kormányzó főpap Magyarországon, ahol az ortodox keresztény nyáj Egyházunk hű gyermekeiből, de igen sokféle nemzetiségből áll, arra…

tovább

Február 24-én Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája üzenettel fordult az orosz ortodox egyház püspökeihez, a papság és a szerzetesség tagjaihoz és az egyház hívő népéhez:

„Mélységes fájdalommal érzem át azoknak az embereknek a szenvedését, akik a mostani események elszenvedői. Mint az egész Rusz pátriárkája és az egyház elöljárója, amelynek nyája Oroszországban, Ukrajnában és más országokban él, mélyen együttérzek azokkal, akiket ez a tragédia érint” – szól a nyilatkozat, amelyben a pátriárkai felszólít minden érintett felet arra, hogy „tegyen meg mindent…

tovább

„Kerüljük az ítélkezést és az önhittséget”

Február 13-án, Vámos és farizeus vasárnapján Márk metropolita a rjazanyi Krisztus Születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát. Prédikációját a Vámosról és a farizeusról szóló példabeszédnek szentelte (Lk 18,9-14). „A mai evangélium két személyiségről szól, a vámosról és a farizeusról. Emberi természetünk olyan, hogy akár könyvet olvasunk, akár filmet nézünk, szükségünk van egy hősre, akivel együttérzünk,…

tovább

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2022. év február hónapjára az újnaptár szerint

Az Úr templomi bemutatásának előünnepe. Szent Trifón nikeai vértanú. Szent Perpétua vértanúnő és társai. Az Úr bemutatása a templomban. Zsid 7,7-17; Lk 2,22-40. Istenfogadó Szent Simeon és Szent Anna prófétaasszony. Zsid 9,11-14; Lk 2,25-38. Péluszioni Szent Izidor (449). Sztudioni Szent Miklós hitvalló (868). Szent Ágota katániai vértanúnő. Szentéletű Antiókhiai Teodóz. Szent Teodóz csernyigovi érsek (1696)….

tovább

Szent liturgia Kirill pátriárka beiktatásának évfordulóján

2022. február elsején volt Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája ünnepélyes beiktatásának tizenharmadik évfordulója. Ezen a napon Márk metropolita a rjazanyi Krisztus Születésének szentelt székesegyházban tartott szent liturgiát. Főpásztorunk az ünnepi liturgia végén és az állhatatos könyörgés előtt Kirill pátriárka egészségéért az Egyház két ünnepelt szentje, Egyiptomi Makariosz és Efezusi Márk életútja és szolgálata témájának…

tovább